Saturday, 5 January 2019

Al-Imran Ayat 85

3.3.85 
Juz:
3,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 85:


.
Ringkasan tafsir;

Barang siapa memilih selain dari agama Islam maka adalah mereka itu dari golongan yang rugi dan azab dan seksa yang pedih menunggu diakhirat kelak.

Agama-agama didunia ciptaan duniawi selain Islam, itu adalah ikutan sebagai suatu upacara tradisi yang tidak membawa erti apa-apa bahkan menambahkan rosak peribadi gelapnya hati mereka dan akhirnya menjadi punca kemarahan dan permusuhan antara manusia didunia dan mendapat rugi diakhirat.

Apatah lagi setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersih pada awalnya sebenarnya adalah telah menerima agama yang benar dari Allah, tapi maka kedua ibu bapa lah yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi Nasrani atau Majusi.Alkisah, cerita orang Yahudi berkata: kami adalah orang yang sudah Muslim, dan apabila diarahkan supaya menunaikan haji sebahagian wajib kepada manusia mengerjakan haji, tapi mereka tidak mahu mengerjakannya. Maka turunlah ayat dibawah ini untuk menerangkan betapa buruknya perangai orang-orang Yahudi Nasrani dan Majusi. ..... (3.3.86).


.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan,
81~90,
[GS] https://sites.google.com/site/pomepurekl/2/1  
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

No comments:

Post a Comment